SURADNIK/CA U IZRADBI I PROVEDBI PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA

Po završetku programa polaznik će:
- izdvojiti važne informacije u natječajnoj dokumentaciji i razlikovati važne od nevažnih informacija pri pripremi projektnih prijedloga
- sudjelovati u izradbi prijavnog obrasca, projektnog prijedloga i sažetka prijedloga u skladu s prioritetima i ciljevima natječaja
- sudjelovati u provedbi projekta u skladu s pravilima natječaja i javne nabave
- razlikovati projektne aktivnosti i resurse u fazi pripreme proračuna projekta
- sudjelovati u poslovima izvještavanja ugovornom tijelu
- primjenjivati odgovarajuće propise Europske unije za potrebe europskih projekata
- primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za poslove SURADNIK/CA U IZRADBI I PROVEDBI PROJEKATA
Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvoÄ‘enja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7
Trajanje (nastavnih sati): 132 
Uvjeti za upis: najmanje srednja stručna sprema (SSS)
Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvoÄ‘enja nastave: redoviti i konzultativno-instruktivni 
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

1. Institucije Europske unije i vrste EU fondova

2. Vrste financiranja u Europskoj uniji

3. Analiza problema i ciljevi projekta

4. Izrada projekta EU fondova i proračuna projekta

5. Logička matrica projekta

6. Provedba i izvješÄ‡ivanje projektnog prijedloga

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE