Programi izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova

Suradnik/ca u izradi i provedbi projekata
Voditelj/ica u izradi i provedbi projekata

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA

IZDVOJENO

JAVNA NABAVA - USAVRŠAVANJE

Jednodnevni seminari programa usavršavanja javne nabave održat će se 9. rujna, 10. rujna i 20 rujna 2019.