POMOĆNIK/ICA U NASTAVI U RADU S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

Polaznici programa ovog osposobljavanja steći će stručno-teorijska znanja o odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u inkluzivnim uvjetima te provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama.  Po završetku programa polaznici će steći kompetencije za kvalitetan način rada s učenicima s teškoćama u uvjetima inkluzivnog odgoja i obrazovanja u redovnim odgojno obrazovnim ustanovama.

Isprava po završetku programa: uvjerenje o osposobljenosti za pomoćnika/icu u nastavi u radu s učenicima s teškoćama 
Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Dioklecijanova 7 i druga ustanova 
Trajanje (nastavnih sati): 218 
Uvjeti za upis: osobe starije od 18 godina, završena najmanje četverogodišnja srednja škola, osnove rada na računalu, potvrda o nekažnjavanju
Dokumenti potrebni za upis: rodni list, domovnica, svjedodžba o završenoj srednjoj školi, liječničko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s teškoćama (izdaje ga liječnik opće medicine) 
Oblik izvođenja nastave: redoviti/konzultativno–instruktivni
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

1.Obvezni dio (Odgojno-obrazovno uključivanje; Školska organizacija, sustavi i procedure; Osnove razvoja djeteta i učenja; Komunikacija u školi; Podrška u učenju; Praktična nastava
2.Izborni dio (Podrška u ponašanju; Strategije poučavanja pismenosti; Strategije poučavanja matematike; Strategije primjene ICT tehnologije; Praktična nastava izbornih nastavnih cjelina)

 

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE