Plinoinstalater/ka

Program za zanimanje plinoinstalater podrazumijeva usvajanje znanja te stjecanje vještina  iz širokog područja plinoinstalaterstva. 

Isprava po završetku programa: svjedodžba o završenoj srednjoj školi za zanimanje plinoinstalater 

Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7, obrtničke radionice i poduzeća 
Trajanje (nastavnih sati): 2902 
Uvjeti za upis: završna srednja škola (prekvalifikacija); ispunjene zdravstvene i psihičke sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju plinoinstalater 
Dokumenti potrebni za upis: svjedodžba, rodni list i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 

Oblik izvođenja nastave je DOPISNO-KONZULTATIVNI.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog  programa iznosi 50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje. Stručna praksa i praktična nastava se izvodi u praktikumu i radnom procesu,  u fondu sati propisanih nastavnim planom za redovito školovanje.

Broj sati SKUPNIH KONZULTACIJA iznosi najmanje 10% od ukupnog broja sati za nastavu  pojedinog predmeta, a izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike. Skupne konzultacije traju cijelu školsku godinu,  od rujna do svibnja. Nakon svakog odslušanog predmeta polaznici isti polažu.

INDIVIDUALNE KONZULTACIJE dopisnim putem ostvaruju se putem elektronske pošte, telefona, poštom, izvode se uz pomoć posebnih didaktičkih izvora znanja za samoučenje (nastavna pisma, nastavni sadržaji u elektroničkom obliku i sl.) i priređeni su u Ustanovi, a služe za usmjeravanje i vođenje polaznika kroz program nakon odslušanih sati skupnih konzultacija.

Praćenje uspješnosti i ocjenjivanje obavlja se tijekom nastave i prilikom polaganja ispita za svaki pojedini predmet.

Voditelj programa: Helena Petrinović, prof. 
Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

.STRUČNO TEORIJSKI DIO
1.Osnove računalstva
2.Matematika u struci
3.Tehničko crtanje
4.Osnove tehničke mehanike
5.Tehnologija obrade i montaže
6.Elementi plinskih instalacija i protoka
7.Osnove automatizacije
8.Tehnologija strojarskih instalacija
9.Tehnologija plinoinstalacija
10.Praktikum Novih tehnologija
11.Ispitivanje tehničkih materijala
12.Osnove tehničkih materijala
13.Osnovni standardi strojarstva
.PRAKTIČNA NASTAVA U ŠKOLI
14.Tehnologija obrade i montaže
15.Tehnologija strojarskih instalacija
16.Tehnologija plinoinstalacija
17.Praktična nastava
.PRAKTIČNA NASTAVA U RADNOM PROCESU

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE