PČELAR

Kompetencije koje polaznik stječe po završetku programa:

1. Razlikovati građu pčela, osobine pčelinje zajednice i pčelinjaka
2. Razlikovati  tipove košnica i vrste pčelarske opreme
3. Primijeniti pravilne postupke u fazama razvoja pčelinje zajednice.
4. Proizvoditi pčelinje proizvode primjenom pravilnih postupaka 
5. Ispravno čuvati i skladištiti pčelinje proizvode.
6. Uočiti i razlikovati pčelinje bolesti i štetnike te ih pravilno suzbijati 
7. Planirati troškove proizvodnje i plasmana proizvoda na tržište te se pridržavati zakonske regulative u pčelarenju
8. Provoditi mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za poslove PČELARA
Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7
Trajanje (nastavnih sati): 150
Uvjeti za upis: 
najmanje završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pčelara
Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvođenja nastave: redoviti/konzulatativno-instruktivni
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE