Održiva uporaba pesticida

Donošenje ovog programa i provedba izobrazbe za cilj ima da obveznici edukacije završe izobrazbu najkasnije do 26. studenog 2015. godine kako je ovdje navedenim Zakonom i Pravilnikom propisano. Time postižemo ispunjavanje odredbi iz Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju akcijskog okvira Republike Hrvatske za postizanje održive uporabe pesticida. 

Svaki polaznik, korisnik pesticida, nakon završetka programa izobrazbe biti će osposobljen na pravilan način upotrebljavati i koristiti pesticide bez rizika i neželjenih posljedica na zdravlje ljudi i samoga okoliša u kojemu će provoditi zaštitu bilja i primjenjivati alternativne metode smanjenjem ili nekorištenjem kemijskih sredstava. 

Isprava po završetku programa: Potvrda o pohađanju Programa izobrazbe
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Dioklecijanova 7, registrirano poljoprivredno gospodarstvo 
Trajanje (nastavnih sati): 15 
Uvjeti za upis: Izobrazbu na modul za profesionalne korisnike i distributere se može prijaviti punoljetna osoba. Osoba kao profesionalni korisnik ako je završila najmanje osnovnu školu u trajanju od 8 godina uz potvrdu liječnika obiteljske medicine o nepostojanju psihofizičkih zapreka za uporabu i rad sa pesticidima, te osoba kao distributer ako je završila najmanje srednju školu uz potvrdu liječnika obiteljske medicine o nepostojanju psihofizičkih zapreka za uporabu i rad sa pesticidima. 
Preuzmite prijavnicu

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE