KUHAR/ICA


Najtraženije zanimanje prema evidenciji HZZ namijenjeno je svima koji žele steći znanja, te proširiti postojeća iz kulinarstva. Najtraženije zanimanje prema evidenciji HZZ namijenjeno je svima koji žele steći znanja, te proširiti postojeća iz kulinarstva. Uz vrhunskog kuhara naučit ćete pripremati raznovrsna jela za prigodne obroke, pripremati jela regionalne, nacionalne i internacionalne kuhinje. Kao kuhar možete raditi u svim ugostiteljskim objektima, na brodovima, u restoranima vlakova, kao kuhar u vlastitom ugostiteljskom objektu ili kao voditelj vlastitog ugostiteljskog objekta.

Isprava po završetku programa: razredna svjedodžba, svjedodžba o položenim predmetnim ispitima, svjedodžba o završnom radu za zanimanje kuhar/ica 
Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Dioklecijanova 7 
Trajanje (nastavnih sati): 2248 
Uvjeti za upis: stariji od 15 godina, najmanje završena osnovna škola
Dokumenti potrebni za upis: rodni list, domovnica, svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (za upis u prvi razred programa), svjedodžbe prethodno završenih razreda srednje škole, svjedodžba o završnom ispitu/završnom radu za upis u program prekvalifikacije, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara/ice (izdaje ga liječnik opće medicine), sanitarna iskaznica 

Oblik izvođenja nastave je DOPISNO-KONZULTATIVNI.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog  programa iznosi 50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje. Stručna praksa i praktična nastava se izvodi u praktikumu i radnom procesu,  u fondu sati propisanih nastavnim planom za redovito školovanje.

Broj sati SKUPNIH KONZULTACIJA iznosi najmanje 10% od ukupnog broja sati za nastavu  pojedinog predmeta, a izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike. Skupne konzultacije traju cijelu školsku godinu,  od rujna do svibnja. Nakon svakog odslušanog predmeta polaznici isti polažu.

INDIVIDUALNE KONZULTACIJE dopisnim putem ostvaruju se putem elektronske pošte, telefona, poštom, izvode se uz pomoć posebnih didaktičkih izvora znanja za samoučenje (nastavna pisma, nastavni sadržaji u elektroničkom obliku i sl.) i priređeni su u Ustanovi, a služe za usmjeravanje i vođenje polaznika kroz program nakon odslušanih sati skupnih konzultacija.

Praćenje uspješnosti i ocjenjivanje obavlja se tijekom nastave i prilikom polaganja ispita za svaki pojedini predmet.

Voditelj programa: Helena Petrinović, prof. 

Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

1.Hrvatski jezik
2.Povijest
3.Politika i gospodarstvo
4.Tjelesna i zdravstvena kultura
5.Vjeronauk/etika
6.Strani jezik I.
7.Strani jezik II
8.Gospodarska matematika
9.Računalstvo
10.Povijest hrvatske kulturne baštine
11.Biologija s higijenom i ekologija
12.Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeća
13.Osnove turizma
14.Poznavanje robe i prehrana
15.Ugostiteljsko posluživanje
16.Kuharstvo
17.Praktična nastava u školi
18.Stručna praksa
 

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE