KRUG - KultuRa, Umjetnost i Građani

Projekt doprinosi razvijanju civilno-javnog partnerstva u provođenju inkluzivne misije lokalnih kulturnih organizacija koristeći modele sudioničkog upravljanja provodeći edukativne radionice u Zagrebu, Splitu, Labinu i Općini Brestovac, kulturne i umjetničke projekte (9) koji sadrže aktivnosti podizanja javne svijesti o civilnom-javnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi.

Više o projektu i aktivnostima Centra u sklopu projekta na:

https://www.pou.hr/eu-projekti/krug-kultura-umjetnost-i-gradani
http://zlatnavrata.hr/podkategorija/krug-kultura-umjetnost-i-gradani/9

 

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA