Jednostavni poslovi u zanimnaju TESAR/ICA

Završetkom ovoga programa polaznici će naučiti izraditi i montirati oplatu nadvoja, horizontalne i vertikalne serklaže te jednostavnu drvenu zidarsku skelu, te izraditi, skrojiti i postaviti jednostavne tesarske konstrukcije i sudjelovati u izradi složenijih tesarskih konstrukcija s oplatom uz nadzor majstora.                                                       

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za poslove tesara 

Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7 i poduzeće s kojim Centar ima sklopljen ugovor za izvođenje praktičnog dijela nastave 
Trajanje (nastavnih sati): 194 
Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju tesara, navršenih 18 godina života. 
Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvođenja nastave: redoviti 
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

1. Poznavanje materijala
2. Jednostavni poslovi u zanimanju tesara
3. Zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć
4. Praktična nastava

 
POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE