JAVNA PREDSTAVLJANJA PROJEKTA

Poziv je namijenjen mladima do 25 godina, osobama starijim od 55 godina te osobama s invaliditetom.
Prezentirat će se mogućnosti, koje se za njih otvaraju pohađanjem besplatnih programa obrazovanja, radionica te kulturnih aktivnosti koje se organiziraju u sklopu projekta.

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA