JAVNA NABAVA - USAVRŠAVANJE

Jednodnevni seminari programa usavršavanja javne nabave održat će se 15. i 16. travnja 2021. u Centru za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Dioklecjanova 7, Split

Osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave obnavljaju certifikat pohađanjem programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti certifikata.

Jednodnevni seminari programa usavršavanja javne nabave održat će se:

15.04.2021. (od 9.00 do 16.30 sati) - Najčešće pogreške u provedbi postupaka javne nabave - evidencijski broj dodijeljen programu usavršavanja: 2021-0071 (mogućnost on-line pohađanja seminara)
PROGRAM

16. 04.2021. (od 9.00 do 16.30 sati) - Dokumentacija o nabavi za naručitelje i ponuditelje - evidencijski broj dodijeljen programu usavršavanja: 2021-0072 (mogućnost on-line pohađanja seminara)
PROGRAM

PRIJAVNICA

Program je namijenjen:

.         specijalistima javne nabave
·         svima koji su uključeni u nabavu javnih i sektorskih naručitelja
·         menadžerima koji donose odluke u svezi nabave
·         voditeljima financijskih odjela
·         gospodarskim subjektima
·         internim ovlaštenim revizorima
·         svima koji žele usvojiti osnovna znanja o sustavu javne nabave

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017.) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave.

Isprava po završetku programa: potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova)

Kotizacija uključuje prezentacijski materijal i kavu u pauzi.

KOTIZACIJA - za jedan dan 900,00 kn (119,45 €) 
Oslobođeno plaćanja PDV-a po Zakonu o PDV-u (Zakon o PDV-u, čl. 39 st.1.t.i) i Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (čl. 58 st.5).

Kotizacija uključuje prezentacijski materijal, radni materijal i osvježenje u pauzi.

Uplata kotizacije na žiro HR38 2340 0091 1105 0016 5, poziv na broj 02-950.

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE