Javna nabava - specijalistički program

Specijalistički program javne nabave održavat će se od 24. do 28. travnja 2017. godine svaki dan u periodu od 9.00 sati do 17.00 sati u Sveučilišnom kampusu Dubrovnik u Dubrovniku. Prijave do 18. travnja 2017. godine 

Program je namijenjen:

·         svim javnim i sektorskim naručiteljima koji su obveznici javne nabave, te su obvezni u postupcima javne nabave angažirati stručnu osobu
·         ovlaštenim državnim revizorima i ovlaštenim internim revizorima
·         menadžerima, direktorima, načelnicima, gradonačelnicima i svim rukovoditeljima koji su odgovorni za provođenje sustava javne nabave
·         svim gospodarskim subjektima – ponuditeljima koji se nadmeću za poslove financiranja iz proračuna gradova, općina, županija, i drugih sredstava izvanproračunskih korisnika, javnih i sektorskih naručitelja
·         svim zainteresiranim fizičkim osobama koji smatraju da bi im sudjelovanje u Programu izobrazbe u području javne nabave pomoglo u njihovoj karijeri i zapošljavanju

 

Program traje 50 nastavnih sati, a provodi se prema nastavnom programu propisanom u Prilogu Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/12). Ciljevi izobrazbe u području javne nabave su stjecanje certifikata za područje javne nabave, za provedbu postupaka javne nabave iznad 200.000,00 kn za robe i usluge, te 500.000,00 za radove, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, ali i stjecanje znanja i informacija o pravima i obvezama koje proizlaze iz pravnog okvira za sustav javne nabave.

Isprava po završetku programa: potvrda o pohađanju programa izobrazbe

KOTIZACIJA  2.800,00 kuna + PDV

PRIJAVNICA

Uplata kotizacije na žiro HR38 2340 0091 1105 0016 5, poziv na broj 02-950.

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE