JAVNA NABAVA - SPECIJALISTIČKI PROGRAM

Specijalistički program javne nabave održavat će se od 16. do 20. svibnja 2022.​ godine  (50 n/s) svaki dan u periodu od 9.00 sati do 17.00 sati. Prijave do 13.5.2022.

Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata kao nositelj ovlaštenja  (klasa UP/I-406-01/12-01/10; ubroj: 526-06-02-02-02/1-18-10 od 09. srpnja 2018. godine izdano od strane Ministarstva gospodarstva RH) organizira program izobrazbe u području javne nabave prema odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 12/2016.) i ostalim važećim propisima.

Program je namijenjen:

·         svim javnim i sektorskim naručiteljima koji su obveznici javne nabave, te su obvezni u postupcima javne nabave angažirati stručnu osobu

·         ovlaštenim državnim revizorima i ovlaštenim internim revizorima

·         menadžerima, direktorima, načelnicima, gradonačelnicima i svim rukovoditeljima koji su odgovorni za provođenje sustava javne nabave

·         svim gospodarskim subjektima – ponuditeljima koji se nadmeću za poslove financiranja iz proračuna gradova, općina, županija, i drugih sredstava izvanproračunskih korisnika, javnih i sektorskih naručitelja

·         svim zainteresiranim fizičkim osobama koji smatraju da bi im sudjelovanje u Programu izobrazbe u području javne nabave pomoglo u njihovoj karijeri i zapošljavanju

Program traje 50 nastavnih sati, a provodi se prema nastavnom programu propisanom u Prilogu Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017.). Ciljevi izobrazbe u području javne nabave su stjecanje certifikata za područje javne nabave, za provedbu postupaka javne nabave iznad 200.000,00 kn za robe i usluge, te 500.000,00 za radove, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, ali i stjecanje znanja i informacija o pravima i obvezama koje proizlaze iz pravnog okvira za sustav javne nabave.

Isprava po završetku programa: potvrda o pohađanju programa izobrazbe

KOTIZACIJA  3.500,00 kuna
Oslobođeno plaćanja PDV-a po Zakonu o PDV-u (Zakon o PDV-u, čl. 39 st.1.t.i) i Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (čl. 58 st.5).

POPUSTI:
Za upis 2 i više polaznika iz iste firme ostvaruje se popust od 20%.
Svi polaznici edukacija u području Javne nabave automatski ostvaruju redovni popust od 20% za svaku sljedeću edukaciju.

Kotizacija uključuje prezentacijski materijal, radni materijal i osvježenje u pauzi.

Uplata kotizacije na žiro HR38 2340 0091 1105 0016 5, poziv na broj 02-950.

/prijavnica/

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE