GERONTODOMAĆIN/ICA

Nakon uspješno završenog programa polaznici će znati prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku, koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta, prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva, komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama.

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za poslove gerontodomaćina/ice
Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7, institucije koje se bave brigom o starijim osobama 
Trajanje (nastavnih sati): 160 
Uvjeti za upis: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova gerontodomaćina/ice. 
Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvođenja nastave: redoviti i konzultativno-instruktivni 
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

 

Nastavni plan i program

1.Osnove gerontologije
2.Poslovi gerontodomaćina/ce
3.Zaštita na radu i prva pomoć
4.Praktična nastava

 

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE