FASADER/ICA


KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEÄŒE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati vrste, svojstva i karakteristike građevinskih materijala za izvođenje fasadnih radova
2. Izvesti pripremne radove za izvođenje fasadnih radova
3. Rukovati priborom, pomagalima, alatima i strojevima kod fasadnih radova na stručan i siguran način
4. Izvoditi jednostavne fasadne radove u izvedbi različitih vrsta fasada na građevinskim objektima,
5. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prva pomoći.

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za jednostavne poslove u zanimanju fasader

Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvoÄ‘enja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7 i poduzeće s kojim Centar ima sklopljen ugovor za izvoÄ‘enje praktičnog dijela nastave 
Trajanje (nastavnih sati): 170
Uvjeti za upis:
U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju fasader može se upisati osoba s najmanje završenom osnovnom školom, navršenih 18 godina života i liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju fasader.

Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvoÄ‘enja nastave: redoviti/konzulatativno-instruktivni
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

Materijali i alati za fasadne radove
Jednostavni fasadni radovi
Zaštita na radu
Praktična nastava

 
POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE