ENGLESKI JEZIK ZA MEDICINSKO OSOBLJE

Tečaj engleskog jezika za medicinsko osoblje preporučuje se medicinskom osoblju i studentima koji se spremaju za rad ili studiranje u zemljama engleskog govornog područja.

Uz stručne predavače polaznici će se osposobiti za komunikaciju na engleskom jeziku te će usvojiti medicinsku terminologiju: primanje bolesnika u zdravstvenu ustanovu, bolničko osoblje, odjeli u zdravstvenim ustanovama, medicinska dokumentacija, opis boli, vitalni znakovi, simptomi bolesti, osobna higijena, pravilna prehrana, otpust iz zdravstvene ustanove, kao i medicinske kratice.

Po završetku tečaja polaznici će biti spremni za usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku u zdravstvenim ustanovama.

Tečaj u trajanju od 70 nastavnih sati (oko 5 mjeseci) održava se 2 puta tjedno po 2 školska sata.

Cijena tečaja:

5 - 7 polaznika: 3.200,00 kuna

8 - 11 polaznika: 3.000,00 kuna

12 i više polaznika: 2.500,00 kuna

Mogućnost plaćanja do 5 mjesečnih obroka.

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE