Aktivno znanje stranog jezika

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Nakon uspješno položenog ispita polaznik dobiva Potvrdu o položenom aktivnom znanju stranog jezika.

Potvrde su važeće za prijave na natječaj za posao i  specijalizacije. 

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE