EU PROJEKTI

UKLJUČI SE! - Edukacijom u turizmu i ugostiteljstvu protiv socijalne isključivosti

< POVRATAK

Kratkometražni film: UKLJUČI SE! Edukacijom u turizmu i ugostiteljstvu protiv socijalne isključivosti

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, ukupne vrijednosti od 1.295.957,28 Kn.
Usmjeren je ka izradi programa osposobljavanja i usavršavanja ranjivih skupina u turizmu i ugostiteljstvu, utječući na provedbu jednakih mogućnosti, stvarajući ravnopravnu osnovu za unaprjeđenje mogućnosti zapošljavanja ranjivih skupina - nezaposlenim osobama starijima od 54 godine, te osobama s invaliditetom.
Razdoblje provedbe projekta je 16 mjeseci: od 10. travnja 2018. do 10. kolovoza 2019.

Svi su programi potpuno besplatni za osobe starije od 54 godine i osobe s invaliditetom.

Planirano vrijeme oržavanja edukacija je od veljače 2019. do kolovoza 2019.

Opći cilj ovog projekta jest doprinijeti zapošljivosti ranjivih skupina Splitsko-dalmatinske županije kroz nove programme osposobljavanja na području turističke i ugostiteljske djelatnosti.
Specifični ciljevi ovog projekta su: poboljšati znanja i vještine predavača i mentora u radu s ranjivim skupinama; povećati zanimanje, motivaciju i kompetencije krajnjih korisnika – ranjivih skupina osoba starijih od 54 godine i osoba s invaliditetom (OSI) u svrhu uspješnijeg zapošljavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Pri kreiranju programa vođeno je računa o slijedećim kriterijima:
- da se edukacija sastoji od minimalno 70% praktičnog rada
- da u ponudi budu poslovi prilagođeni osobama starije dobi i osobama s invaliditetom
- da su svi poslovi visoko traženi od strane poslodavaca, no da se nude i vještine  koje su temelj i za samostalni rad, kroz honorarni angažman ili samozapošljavanje, u skladu sa vlastitim mogućnostima i željama
- da je obrazovni procesindividualno fleksibilan i prilagodljiv različitim zahtjevima polaznika, bilo fizičkim ograničenjima bilo udaljenom stanovanju
- da su u ponudi edukacije za osobe s različitim „startnim pozicijama“ u smislu završenog školovanja i prethodno stečenih vještina
- da se kroz organizirani praktični rad polaznici stavljaju u direktan kontakt s potencijalnim poslodavcima u terminu pred samu turističku sezonu, dakle u vrijeme kada su u najboljem položaju da budu i zaposleni

Očekivani rezultati projekta sastoje se u ispunjenju ciljeva, kako slijedi:

1. Poboljšati stručno znanje, kao i andragoške i pedagoške vještine i znanja predavača i mentora na području rada sa ranjivim skupinama u Splitsko-Dalmatinskoj županiji", sa 20 stručnjaka koji sudjeluju u osposobljavanju, te 12 stručnjaka osposobljenih u području socijalnih usluga.
2. Unaprijediti znanje i vještine nezaposlenih osoba starijih od 54 godine i osoba sa invaliditetom u turističkim i ugostiteljskim djelatnostima u Splitsko-Dalmatinskoj županiji, sa 40 nezaposlenih, uključujući i dugotrajno nezaposlenih polaznika, 5 sa invaliditetom, te 35 starijih od 54 godine.
3. Razviti dugoročne programe usavršavanja i osposobljavanja za ranjive skupine u turizmu i ugostiteljstvu i stvoriti mrežu dionika, sa kreiranih 5 programa osposobljavanja i usavršavanja za ranjive skupine, jednom izrađenom studijom o sprečavanju rizika na radnom mjestu osoba sa invaliditetom, te ukupno 4800 radnih sati novih programa osposobljavanja i usavršavanja.

www.strukturnifondovi.hr
http://www.esf.hr/operativni-program/

KONTAKT

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata.