EU PROJEKTI

UKLJUČI SE! - Edukacijom u turizmu i ugostiteljstvu protiv socijalne isključivosti

< POVRATAK

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, ukupne vrijednosti od 1.295.957,28 Kn.
Usmjeren je ka izradi programa osposobljavanja i usavršavanja ranjivih skupina u turizmu i ugostiteljstvu, utječući na provedbu jednakih mogućnosti, stvarajući ravnopravnu osnovu za unaprjeđenje mogućnosti zapošljavanja ranjivih skupina - nezaposlenim osobama starijima od 54 godine, te osobama s invaliditetom.

Svi su programi potpuno besplatni za osobe starije od 54 godine i osobe s invaliditetom.

Planirano vrijeme oržavanja edukacija je od veljače 2019. do kolovoza 2019.

Pri kreiranju programa vođeno je računa o slijedećim kriterijima:
- da se edukacija sastoji od minimalno 70% praktičnog rada
- da u ponudi budu poslovi prilagođeni osobama starije dobi i osobama s invaliditetom
- da su svi poslovi visoko traženi od strane poslodavaca, no da se nude i vještine  koje su temelj i za samostalni rad, kroz honorarni angažman ili samozapošljavanje, u skladu sa vlastitim mogućnostima i željama
- da je obrazovni procesindividualno fleksibilan i prilagodljiv različitim zahtjevima polaznika, bilo fizičkim ograničenjima bilo udaljenom stanovanju
- da su u ponudi edukacije za osobe s različitim „startnim pozicijama“ u smislu završenog školovanja i prethodno stečenih vještina
- da se kroz organizirani praktični rad polaznici stavljaju u direktan kontakt s potencijalnim poslodavcima u terminu pred samu turističku sezonu, dakle u vrijeme kada su u najboljem položaju da budu i zaposleni