EU PROJEKTI

KRUG - KultuRa, Umjetnost i Građani

< POVRATAK

NAZIV PROJEKTA: KRUG – KultuRa, Umjetnost i Građani
KODNI BROJ: UP.04.2.1.04.0151
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1: Ministarstvo kultura
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
NOSITELJ PROJEKTA: Pučko otvoreno učilište Zagreb, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb
PARTNERI: Udruga za kulturu, umjetnost i turizam osoba oštećena sluha Hrvatske “Svijet tišine” Slama - udruga za poticanje umjetničke svijesti u društvu Pučko otvoreno učilište Labin Udruga za mlade “Alfa Albona” Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata Udruga Festival mediteranskog filma Split
LOKACIJA PROVOĐENJA PROJEKTA: Grad Zagreb, Brestovac, Split, Labin
TRAJANJE PROJEKTA: 18 mjeseci
PERIOD IMPLEMENTACIJE: 29.10.2018. – 29.04.2020.
PRORAČUN PROJEKTA: 798.232,53 HRK- Iznos EU potpore 100%

CILJEVI PROJEKTA
1. Jačanje kapaciteta u području sudioničkog upravljanja, programiranja, financiranja i planiranja u kulturi za pripadnike 7 partnerskih organizacija i zaposlenike, članove i aktiviste 23 drugih lokalnih OCD-ov, javnih ustanova u kulturi i JLRS-a u Zagrebu (8), Splitu (7), Labinu (4) i Općini Brestovac (4)
2. Provedba 9 kulturnih/umjetničkih programa i projekata kojima će se doprinijeti stvaranju civilno-javnih partnerstava, podizanju javne svijesti o važnosti sudioničkog upravljanja u kulturi, te inkluzivno-obrazovnom djelovanju na području Zagreba, Splita, Labina i Brestovca