KALENDAR DOGAĐANJA Svibanj 2018.

Izložbe - 16.05.

SPLIT ART CONVENTION

20:00 sati


'Split Art Convention' je umjetnički festival u organizaciji studenata Umjetničke akademije u Splitu i studenata Filozofskog fakulteta u Splitu. Festival je zamišljen kao međunarodna platforma za izlaganje i predstavljanje suvremenih studentskih radova, te njihovo povezivanje kroz suradnju i druženje. 

Dugoročni cilj je postavljanje festivala na međunarodnu razinu, pružanje studentima priliku za vlastito predstavljanje i postavljanje grada Split kao idealne platformu za daljnje razvijanje suvremene umjetnosti.

20:00 LOGGA - OTVARANJE IZLOŽBE ( izložba splitskih i zagrebačkih studenata.)

20:30 LOGGA - KONCERT

 

Ostalo - 18.05.

UDRUGA ŽIVOT - NOVO STVARANJE

19:00 sati


predavanje

Pozivamo vas na SEMINAR MEDIJSKE KOMPETENCIJE - ELEKTRONIČKI I TISKANI MEDIJI
koji će se održati 19. svibnja 2018. (od 9.30 do 13.30 sati)
u Kinoteci Zlatna vrata (Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata), Dioklecijanova 7, Split
 
Cilj ovog seminara je dodatna medijska edukacija kadra koji radi direktno s djecom, kako bismo kroz praktične primjere i konkretne podatke motivirali profesore da propituju informacije i slike kojma su izloženi, i da to propitivanje uključe u nastavu kad god se medijski sadržaj koristi kao poveznica između onoga u udžbeniku i onoga u životu. Živimo i radimo u svijetu koji je medijski posredovan, i sve je važnije da djeca i mladi što ranije osvijeste činjenicu da oni nisu pasivni konzumenti medijskih sadržaja, već sudjeluju u stvaranju njegova značenja. U tom procesu je ključno razumijeti da je sadržaj tvorevina, a ne realnost i da se prema njemu tako trebamo i odnositi.

RASPORED
9.30 –10.30 RAZVIJANJE OKA PROMATRAČA: PREMA VIZUALNOJ MEDIJSKOJ PISMENOSTI mr. Sc. Mirko Petrić
10.40 –12.00 POZICIJE MOĆI GLOBALNIH INTERNETSKIH KOMPANIJA dr.sc. Pasko Bilić i doc.dr.sc. Krešimir Krolo
12.00 – 12.30 pauza za kavu
12.30 – 13.30 VIJEST KAO PROIZVOD Damir Pilić
(nakon odslušanog seminara izdaje se potvrda o sudjelovanju na istom)

TRI SU OSNOVNA SADRŽAJNA SEGMENTA
Vizualna komunikacija u medijima -  mr. Sc. Mirko Petrić govorit će o ambivalentnosti fotografije kao nositeljice medijske poruke.
Internetska informacija, o kojoj će nam govoriti dr. sc. Paško Bilić s Instituta za razvoj i međunarodne odnose i doc. dr. sc. Krešimir Krolo sa zadarskog Odjela za sociologiju s temom o pozicijama moći globalnih internetskih kompanija koja se, dakako, odražava i na informacije koje nam donose.
Vijest kao bazična narativna forma – Damir Pilić, novinar i urednik objasnit će kako čak ni vijest, kao najšturija  novinarska forma, nije savršeno objektivna kategorija.
Izlaganja se temelje na primjerima iz prakse i egzaktnim istraživanjima i utoliko predstavljaju zanimljiv sadržaj za širu publiku, no iznimno su važna upravo za one koji na dnevnoj bazi rade s djecom i mladima.

SAŽECI
mr. sc. Mirko Petrić Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru
RAZVIJANJE OKA PROMATRAČA: PREMA VIZUALNOJ MEDIJSKOJ PISMENOSTI Izreka prema kojoj je "ljepota u oku promatrača" pojavila se u antičkoj Grčkoj u 3. stoljeću prije naše ere, a u povijesnim razdobljima koja su slijedila prilagođavala je nijanse svog značenja dominantnim intelektualnim i medijskim temama. Izlaganje se bavi načelima koja bi danas trebalo primijeniti u nastavnom procesu da bi se razvilo "oko promatrača" sposobno nositi se s medijskim sadržajima koji se vizualno izručuju. Vizualne poruke često se ne prepoznaju kao zasebne i važne a presudno utječu na oblikovanje pojedinčeva pristupa svijetu. Cilj nastavnog procesa, u različitim predmetima, trebao bi biti razvijanje sposobnosti samostalnog interpretiranja vizualnih poruka te kompetentne procjene i izbora medijskih kanala kojima nam pristižu.
dr.sc. Pasko Bilić znanstveni suradnik, Institut za razvoj i međunarodne odnose doc.dr.sc. Krešimir Krolo Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru
POZICIJE MOĆI GLOBALNIH INTERNETSKIH KOMPANIJA Globalnim širenjem mrežne infrastrukture raste ekonomska i politička vrijednost podataka koji cirkuliraju internetom. Tvrtke koje se bave proizvodnjom i distribucijom informacija i znanja postaju najprofitabilnije tvrtke u smislu vrijednosti njihovih burzovnih dionica. Apple, Alphabet (Google), Amazon, Microsoft i Facebook postaju oligopol koji kontrolira brojne aktivnosti internetskih korisnika: mrežno pretraživanje, društveno umrežavanje, e-trgovinu, mobilnu telefoniju i računalne operativne sustave. Podatci (eng. data) postaju glavni resurs novog tipa
kapitalizma), a računalni algoritamski sustavi osnovni alati valorizacije podataka, stvaranja viška vrijednosti i ostvarivanja profita. U ovom će se predavanju istražiti pozicija moći globalnih internetskih tvrtki. Prvo, prikazat će se načini stvaranja prihoda od digitalnih podataka internetskih korisnika. Drugo, analizirat će se digitalna tržišta u Europskoj uniji i Hrvatskoj. Treće, analizirat će se navike internetskih korisnika u Hrvatskoj. Pritom ćemo se posebice osvrnuti na održivost lokalne digitalne industrije, kvalitetu i vjerodostojnost informacija koje se mogu pronaći na hrvatskim internetskim portalima te informiranost građana o ključnim društvenim temama.
Damir Pilić novinar i urednik
VIJEST KAO PROIZVOD Informacija koju novina nudi nije lista činjenica i događaja, već mozaik riječi i fotografija. Čak i puka vijest, kao bazična novinska forma, nije sasvim objektivna kategorija, već  proizvod oblikovan kroz komercijalne i  ideološke strukture, informacija koja, između ostalog, odgovara narativnom diskursu novinskog medija. Postoji li, uopće, nepristrana vijest, odnosno tzv. objektivna istina, složenica koja ima svoju ulogu u novinarskoj praksi, ali u širem kontekstu predstavlja tek dio pozitivističkog mita o postojanju jednog, jedinog “stvarnog svijeta” koji je izvor neupitnih činjenica. Sam izbor nekog fakta među neizmjernom količinom mogućih fakata za posredovanje slike stvarnosti, istog čini vrijednosno opterećenim. Svaka selekcija automatski je pripisivanje vrijednosti. A novina nema izbora. Ona mora biti selektivna, i to mora biti selektivna prema prevladavajućim mjerilima društva u kojem nastaje,  prema mjerilima vlasnika novine, odnosno urednika i novinara, otvarajući uvijek samo jedan od niza mogućih prozora u svijet.  To nije nešto što se da izbjeći, ali je nešto što se mora razumjeti.
Ostalo - 21.05.

KAKO RIJEŠITI NEPOŽELJNA PONAŠANJA KOD PSA?

19:00 sati


Predavač, Ana Bakašun, prof.

Moj pas laje, raskopava vrt, reži na goste, ganja mačke, maltretira druge pse, krade hranu sa stola, uništava namještaj... Mogli bismo nabrojiti još mnogo nepoželjnih ponašanja koja naši psi svakodnevno upražnjavaju i kidaju nam živce. Možemo li ih preodgojiti? Koje su nam metode i tehnike na raspolaganju i možemo li se nadati uspjehu? Kroz primjere iz prakse ćemo prikazati različite načine preoblikovanja ponašanja, a bit će i vremena za vaša pitanja.
 

Ostalo - 21.05.

ODOKA: RIZIK, L.POITRAS

20:15 sati


Ostalo - 28.05.

GENERACIJA '68 H.K.

20:15 sati


Vrijeme održavanja: Svaki posljednji utorak u mjesecu u 20.00, svaki mjesec osim srpnja i kolovoza.
   Opis programa: Program se bazira na ideji da jedna javnosti znana osoba, ne nužno vezana za filmsku djelatnost, publici predstavlja film po svom izboru. Izbor naslova, kao i izlaganje koje mu prethodi, temelji se na osobnoj priči vezanoj uz njega, i publici prezentira neku vrstu intimne filmske povijesti.
   Niz je načina na koji je medij filma uklopljen u nečiju privatnu biografiju, bilo kroz povezanost uz neki životni period, uspomenu na prve filmske fascinacije, izlaske i konverzacije s ljudima koji su mu/joj mnogo značili, kao nadahnuće za neki potez ili razmišljanje koji su se kasnije u životu pokazali značajnima. Takva se priča razvija kroz uvodno izlaganje, u kojem izbornik „otkriva“ film, izdvaja elemente koji su ga naveli da baš njega odabere, i povezuje te elemente sa vlastitim iskustvom i razmišljanjima. Publika je slobodna postavljati pitanja i nakon izlaganja i nakon pogledanog filma. Dijaloška forma se ohrabruje od strane organizatora i izbornika.
   Izbornik može biti bilo koja javnosti znana osoba, kako iz područja kulturnih djelatnosti, tako i politike, znanosti, sporta, gospodarstva... pod uvjetom da je filmofil i ima volje i sposobnosti da publici u formi slobodne (ne čitane) priče prenese svoja iskustva, ljubavi i znanja vezana uz temu večeri.
   Program je započeo u listopadu 2016., gostovanjem novinara i književnika Predraga Lucića, svima znanog kao jednog  od urednika Feral Tribunea, a manje poznatog kao filmofila i filmskog znalca.