TRENUTAK U VREMENU

A MOMENT IN TIME

Dora Derado

(IZLOŽBA JE OTVORENA OD 8.00 DO 15.00 SVAKI DAN, OSIM SUBOTE I NEDJELJE U PERIODU OD 16.7.-28.7.)

 

UTORAK / 17.07.
8:00 sati
SRIJEDA / 18.07.
8:00 sati
ČETVRTAK / 19.07.
8:00 sati
PETAK / 20.07.
8:00 sati
PONEDJELJAK / 23.07.
8:00 sati
UTORAK / 24.07.
8:00 sati
SRIJEDA / 25.07.
8:00 sati
ČETVRTAK / 26.07.
8:00 sati
PETAK / 27.07.
8:00 sati

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA