SVJETSKI DAN AUDIVIZUALNE BAŠTINE

Izložba 22 plakata starih hrvatskih filmova u Loggi.