Mediteran, klimatske promjene i prirodne katastrofe

Predavanje panela Europskog parlamenta.