ČISTI OKOLIŠ

U organizaciji Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata i Udruge za edukaciju građana (UZEG) Split dana 27.11.2019. u 12:00 sati u prostorijama Centra održana je prva edukacija o odvajanju otpada u sklopu projekta "Čisti okoliš", sufinanciran od Grada Splita.

Predavač je bio stručni specijalist ing. zaštite okoliša Mate Herceg u ime Udruge za edukaciju građana. 

Teme koje su obrađene:

kako spriječiti nastanak otpada

kako ponovno upotrijebiti otpad

kako reciklirati

Na edukaciji je podijeljena veća količina vreća za odvajanje (žute i plave). 

Sljedeća edukacjia na temu "Plastika u moru" planirana je 18.12.2019.

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA

IZDVOJENO

"AKTIVIRAJ SE I KRENI!"

Centru za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata i partneru Udruzi MI odobreno je financiranje projekta “Aktiviraj se i kreni! Razvoj programa za aktivno uključivanje i povećanje zapošljivosti mladih i starijih osoba na području UAS-a” u iznosu prihvatljivih troškova 2.375.778,00 HRK...

JAVNA NABAVA - SPECIJALISTIČKI PROGRAM

Specijalistički program javne nabave održavat će se od 22. do 26. ožujka 2021. godine (50 n/s) svaki dan u periodu od 9.00 sati do 17.00 sati. Prijave do 19. ožujka 2021.

JAVNA NABAVA - USAVRŠAVANJE

Jednodnevni seminari programa usavršavanja javne nabave održat će se 15. i 16. travnja 2021. u Centru Zlatna vrata.
15.04.2021. - Najčešće pogreške u provedbi postupaka javne nabave
16. 04.2021. - Dokumentacija o nabavi za naručitelje i ponuditelje